Today 4:00 PM - 7:00 PM
Shri Krishna Leela
Movie Tamil Drama
Cast: Nagesh,Jayalalitha,Srividya,Sivakumar
Today 7:00 PM - 10:00 PM
Kumari Kottam
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,R.S. Manohar
Today 10:00 PM - 1:00 AM
Kumari Kottam
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,R.S. Manohar
Tomorrow 1:00 AM - 4:00 AM
Chitra Pournami
Movie Tamil Drama
Cast: Sivaji Ganesan,Jayalalitha,M.N.Nambiar
Tomorrow 4:00 AM - 7:00 AM
Arasa Kattalai
Movie Tamil Drama
Cast: M. G. Ramachandran,B. Saroja Devi,Jayalalitha,M. N. Nambiar,S. A. Asokan
Tomorrow 7:00 AM - 10:00 AM
Pattikattu Ponnaiah
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,Chittor V. Nagaiah,Rajasri
Tomorrow 10:00 AM - 1:00 PM
Sumathi En Sundari
Movie Tamil Drama
Cast: Shivaji Ganesan,Jayalalitha,V. Gopalakrishnan
Tomorrow 1:00 PM - 4:00 PM
Arasa Kattalai
Movie Tamil Drama
Cast: M. G. Ramachandran,B. Saroja Devi,Jayalalitha,M. N. Nambiar,S. A. Asokan
Tomorrow 4:00 PM - 7:00 PM
Thiku Theriyadha Kattil
Movie Tamil Drama
Cast: R. Muthuraman,Jayalalitha,Lakshmi,Vennira Aadai Murthy
Tomorrow 7:00 PM - 10:00 PM
Kumari Kottam
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,R.S. Manohar