Today 10:00 AM - 1:00 PM
Sumathi En Sundari
Movie Tamil Drama
Cast: Shivaji Ganesan,Jayalalitha,V. Gopalakrishnan
Today 1:00 PM - 4:00 PM
Kanni Thaai
Movie Tamil Drama
Cast: M. G. Ramachandran,J. Jayalalitha,M. N. Nambiar
Today 4:00 PM - 7:00 PM
Pattum Bharathamum
Movie Tamil Drama
Cast: Sivaji Ganesan,Jayalalitha,Vijayakumar
Today 7:00 PM - 10:00 PM
Oru Thaai Makkal
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,R. Muthuraman,Jayalalitha
Today 10:00 PM - 1:00 AM
Kumari Kottam
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,R.S. Manohar
Tomorrow 1:00 AM - 4:00 AM
Chitra Pournami
Movie Tamil Drama
Cast: Sivaji Ganesan,Jayalalitha,M.N.Nambiar
Tomorrow 4:00 AM - 7:00 AM
Kanavan
Movie Tamil Drama
Cast: Ashokan,Cho,Jayalalitha J,R.S. Manohar,Manorama,M.G. Ramachandran,Rama Rao
Tomorrow 7:00 AM - 10:00 AM
Kumari Kottam
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,R.S. Manohar
Tomorrow 10:00 AM - 1:00 PM
Thanipiravi
Movie Tamil Drama
Cast: M.G.Ramachandran,Jayalalitha,Nagesh
Tomorrow 1:00 PM - 4:00 PM
Kanavan
Movie Tamil Drama
Cast: Ashokan,Cho,Jayalalitha J,R.S. Manohar,Manorama,M.G. Ramachandran,Rama Rao