Home IPL schedule 2018 Get it on Google Play

Sri Sankara Today's TV Schedule


Programme Number Programme Show timing Description
1Gold Times12:00:00 - 12:10:00-
2Bhakthi Sinchana12:10:00 - 12:30:00-
3Pravachan12:30:00 - 01:00:00-
4Sampoorna Vyasa Bharatham01:00:00 - 01:30:00-
5Gho Green01:30:00 - 02:00:00-
6Bhajan Samraat Senior02:00:00 - 02:30:00-
7Bhajan Samraat Senior02:30:00 - 03:00:00-
8Wonder Kids03:00:00 - 03:30:00-
9Utsav03:30:00 - 04:00:00-
10Gurukulam04:00:00 - 04:30:00-
11Ganesha Sahasranama04:30:00 - 05:00:00-
12Prathasmaranam05:00:00 - 05:30:00-
13Amrutham05:30:00 - 05:45:00-
14Voice Of Sankara05:45:00 - 06:00:00-
15Suprabatham06:00:00 - 06:15:00-
16Alaya Darshanam06:15:00 - 06:45:00-
17Rashi Palan06:45:00 - 07:00:00-
18Namasthe Sankara07:00:00 - 07:30:00-
19Namasthe Sankara07:30:00 - 08:00:00-
20Bhakthi Sinchana08:00:00 - 08:30:00-
21Sri Sri Ravishankar Guruji08:30:00 - 09:00:00-
22Jai Bhuvaneshwari09:00:00 - 09:30:00-
23Alaya Darshanam09:30:00 - 10:00:00-
24Lakshmi Jayaswaroopa10:00:00 - 10:30:00-
25Sampoorna Vyasa Bharatham10:30:00 - 11:00:00-
26Danalakshmi Yantra11:00:00 - 11:30:00-
27Sanjivini Netralaya11:30:00 - 11:45:00-
28Bhakthi Geetha11:45:00 - 12:00:00-
29Gho Green12:00:00 - 12:30:00-
30Dial Doctor12:30:00 - 12:45:00-
31Dial Doctor12:45:00 - 01:00:00-
32Gold Times01:00:00 - 01:30:00-
33Dial Sankara01:30:00 - 02:00:00-
34Butterfly02:00:00 - 02:30:00-
35Bhakthi Sinchana02:30:00 - 03:00:00-
36Vana Parava Pravachan03:00:00 - 03:30:00-
37Sanjivini Netralaya03:30:00 - 03:45:00-
38Madhu Sanjivini03:45:00 - 04:00:00-
39Danalakshmi Yantra04:00:00 - 04:30:00-
40Shubiksha Ratnajali04:30:00 - 05:00:00-
41Gurukulam05:00:00 - 05:30:00-
42Sahasranam05:30:00 - 06:00:00-
43Your Choice06:00:00 - 06:30:00-
44Your Choice06:30:00 - 07:00:00-
45Bhajan Samraat Senior07:00:00 - 07:30:00-
46Bhajan Samraat Senior07:30:00 - 08:00:00-
47Bhakthi Sinchana08:00:00 - 08:30:00-
48Gho Green08:30:00 - 09:00:00-
49Sringeri Vaibhavam09:00:00 - 09:30:00-
50Veera Brahmendra09:30:00 - 10:00:00-
51Dyan Acupancture10:00:00 - 10:30:00-
52Daasa Vani10:30:00 - 11:00:00-
53Sankara Matrimony's Shubha Muhurtham11:00:00 - 11:30:00-