Sat, Jun 15 12:30 AM - 1:00 AM
Pudhacha Paaul
TV Series Marathi
This show is based on the saas-bahu relationship,more...
Cast: Astad Kale,Jui Gadkari,Harshada Khanvilkar,Radhika Harshe,Pradeep Velankar,Mrunal Chandrakant,Sharmila Shinde,Suyash Tilak,Shrirang Deshmukh,Milind Safai
Sat, Jun 15 1:00 AM - 2:00 AM
Lakshya
TV Series Marathi Crime/Mystery,Drama
This show is a first-of-its-kind dedicated crime-more...
Cast: Ashok Samarth,Aditi Saragdhar
Sat, Jun 15 2:00 AM - 2:30 AM
Ambat Goad
TV Series Marathi Comedy,Drama
Ambat Goad’ is a chatpata show about a quirmore...
Cast: Sanjay Mone,Vandana Gupte,Mangesh Kulkarni,Vishakha Subhedar,Suhas Paranjape,Abhijeet Chavan,Saksham Kulkarni,Ketaki Chital
Sat, Jun 15 2:30 AM - 3:00 AM
Swapnanachya Plaikadle
TV Series Marathi Drama
Vaidehi is the pampered daughter of a rich man limore...
Cast: Usha Naik,Ashok Shinde,Bharti Patil,Vinayak Bhave,Madhavi Nimkar,Aarti More,Shekhar Navre,Madhavi Gogate,Vikram Gaikwad,Chitrali Gupte.
Sat, Jun 15 3:00 AM - 3:30 AM
Pudhacha Paaul
TV Series Marathi
This show is based on the saas-bahu relationship,more...
Cast: Astad Kale,Jui Gadkari,Harshada Khanvilkar,Radhika Harshe,Pradeep Velankar,Mrunal Chandrakant,Sharmila Shinde,Suyash Tilak,Shrirang Deshmukh,Milind Safai
Sat, Jun 15 3:30 AM - 4:00 AM
Devyani
TV Series Marathi
Devyani is from Kolhapur and has been brought up more...
Cast: Sangram Salvi,Shivani Surve,Nagesh Bhonsle,Sushrut Mankani,Saii Ranade Sane,Rajan Tamhane,Radhika Borgaonkar
Sat, Jun 15 4:00 AM - 4:30 AM
Lakshmi vs Saraswati
TV Series Marathi Drama
Laxmi V/s Saraswati set in the Koli community bacmore...
Cast: Savita Malpekar,Swati Limaye
Sat, Jun 15 4:30 AM - 5:00 AM
Ambat Goad
TV Series Marathi Comedy,Drama
Ambat Goad’ is a chatpata show about a quirmore...
Cast: Sanjay Mone,Vandana Gupte,Mangesh Kulkarni,Vishakha Subhedar,Suhas Paranjape,Abhijeet Chavan,Saksham Kulkarni,Ketaki Chital
Sat, Jun 15 5:00 AM - 5:30 AM
Swapnanachya Plaikadle
TV Series Marathi Drama
Vaidehi is the pampered daughter of a rich man limore...
Cast: Usha Naik,Ashok Shinde,Bharti Patil,Vinayak Bhave,Madhavi Nimkar,Aarti More,Shekhar Navre,Madhavi Gogate,Vikram Gaikwad,Chitrali Gupte.
Sat, Jun 15 5:30 AM - 6:00 AM
Pudhacha Paaul
TV Series Marathi
This show is based on the saas-bahu relationship,more...
Cast: Astad Kale,Jui Gadkari,Harshada Khanvilkar,Radhika Harshe,Pradeep Velankar,Mrunal Chandrakant,Sharmila Shinde,Suyash Tilak,Shrirang Deshmukh,Milind Safai