Today 1:30 PM - 2:30 PM
Avalu
TV Series Kannada Drama
Today 2:30 PM - 3:00 PM
Kaveri
TV Series Kannada Drama
Today 3:00 PM - 6:00 PM
Bacchan
Movie Kannada Action/Adventure
Cast: Sudeep,Jagapati Babu,Bhavana,Parul Yadav,Tulip Joshi
Today 6:00 PM - 6:30 PM
Aramane
TV Series Kannada Drama
Cast: Jai Jagadish,Sudharani
Today 6:30 PM - 7:00 PM
Jo Jo Laali
TV Series Kannada Drama
Today 7:00 PM - 7:30 PM
Kaveri
TV Series Kannada Drama
Today 7:30 PM - 8:30 PM
Avalu
TV Series Kannada Drama
Today 8:30 PM - 9:00 PM
Nandini
TV Series Kannada Drama,Horror
Cast: Vijayakumar,Nithya Ram,Malavika,Ramesh Pandit,Gayathri Jayaram,Narasinha Raju
Today 9:00 PM - 9:30 PM
Jeevanadhi
TV Series Kannada Drama
Today 9:30 PM - 10:00 PM
Doddamane Sose
TV Series Kannada Drama
Cast: Gagana,Swaroop,Sangeetha Bhat,Kausalya,Vijayalakshmi